آرم دانشگاه آزاد        
       دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج        
                 
     

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY KARAJ BRANCH

       
               
               
     

دانشجویان

     
     

سیستم ثبت نام دانشجویان  واحد کرج  و  علوم تحقیقات البرز

     
             
     

 

زمانبندی

     
     

ثبت نام دانشجویان ورودی جدید

 

زمانبندی ثبت نام 

     
                 
     

راهنما

اطلاعیه ها

     
     

صندوق رفاه دانشجویی

راهنمای ثبت‌نام و شهریه

اطلاعیه‌های آموزشی و مالی

     
         

 

     
     

 

 

 

 

   
   

بازگشت به صفحه اصلی